Войти
Национальный Институт Рака - прочитать отзывы
Нет рейтинга

Национальный Институт Рака - прочитать отзывы

Нет рейтинга

адрес:Киев, вулиця Михайла Ломоносова, 33/43

Національний інститут раку України (НІР) – це клінічний та дослідницький міжнародно-акредитований онкологічний центр, що є невід’ємною частиною спеціалізованої, висококваліфікованої медичної допомоги в Україні. НІР охоплює всі аспекти контролю за онкологічними захворюваннями: профілактика, скринінг, лікування та наукові дослідження


0
отзывов
Нет рейтинга
Оставить отзыв

Національний інститут раку України (НІР) – це клінічний та дослідницький міжнародно-акредитований онкологічний центр, що є невід’ємною частиною спеціалізованої, висококваліфікованої медичної допомоги в Україні. НІР охоплює всі аспекти контролю за онкологічними захворюваннями: профілактика, скринінг, лікування та наукові дослідження. НІР проводить дослідження на базовому, трансляційному та клінічному рівнях, що в кінцевому підсумку, призводить до важливих клінічних результатів: поліпшення профілактики, діагностики та терапії, які можуть зменшити захворюваність та смертність від усіх видів раку. НІР відіграє ключову роль в дослідженні раку завдяки науковим якостям своєї команди та здатності проводити послідовні дослідження, починаючи з базових досліджень в лабораторії і закінчуючи клінічними дослідженнями із залученням пацієнтів. НІР має за мету покращити стан сучасної допомоги пацієнтам з онкологічними захворюваннями і виступає в ролі науково-освітнього центру з розробки інноваційних діагностичних та терапевтичних методів, обміну передовим досвідом. НІР розробляє та впроваджує національні та регіональні стратегії боротьби з раком, координує регіональну онкологічну мережу та допомагає нарощувати її потенціал у різних сферах онкологічної допомоги, пропонуючи програми стажування та навчання.
В Інституті функціонує клініка, ліжковий фонд якої налічує 600 ліжок, в тому числі: онкологічні для дорослих – 499; онкологічні для дітей – 45; радіологічні – 56; відділення реанімації та інтенсивної терапії – 24 ліжка; консультативна поліклініка на 400 відвідувань у зміну. У штаті Інституту 1079 співробітники, в тому числі 76 науковців та 206 лікарів. В Інституті працюють 11 заслужених лікарів України, 7 заслужений працівників охорони здоров’я України, 25 докторів та 82 кандидатів наук.  
У клініці Інституту в 2017 році отримали медичну допомогу понад 21 тисяч/осіб, у відділенні дитячої онкології – понад 800 дітей. Кількість операцій за 2017 рік становить – 8400, з них 7544 – показник кількості малоінвазивних операцій (63% - лапароскопія, 17% - ендоскопія). Проведено 11 трансплантацій кісткового мозку дорослим пацієнтам.
Кількість відвідувань консультативної поліклініки у 2017 році перевищила 170 тисяч. 
Відповідно до показників розподілу хворих за методами лікування у клініці НІР – 65,7% пацієнтів отримало хіміотерапію, 23% - хірургічне втручання, 2,6% - радіоізотопне лікування, 2% - променеве терапія, 1,9% - хірургія з іншими методами, 1,4% - хіміопроменева терапія.
Досягнення інституту за 2017 рік
В організації онкологічної допомоги: 
1. Дані діючого Національного канцер-реєстру України прийнято ВООЗ та внесені до Міжнародного видання «Рак на п’яти континентах». Персоніфікована база даних реєстру є основою для здійснення моніторингу стану захворюваності і смертності населення України від злоякісних новоутворень та вивчення стану онкологічної допомоги населенню України. 
2. Національний Інститут Раку - другий центр трансплантації для дорослих в Україні. Трансплантаційну групу НІР включено в державну пілотну програму ТКМ в Україні. Проведено 11 аутологічних трансплантацій стовбурових клітин 2017 році.
3. Започатковано Школу медсестер для відділень гематології та трансплантації. Разом з Асоціацією Онкохірургів України – започатковано Центр хурургічної майстерності. У 2017 році запущено програма повної інформатизації НІР.
Для лікування онкологічних хворих за 2017 р.: 
створено трансплантаційну команду відділення онкогематології та налагоджені всі етапи трансплантації;
- відкрита програма циторедуктивної хірургії з застосуванням внутрішньочеревної гіпертермічної хіміотерапії;
- відкритий новий 17 операційний зал, який дозволяє проводити високотехнологічні, малоінвазивні оперативні втручання;
- відкрито кабінет амбулаторної хіміотерапії європейського рівня;
- оперативне діагностування та надання хірургічної допомоги проводиться в операційному блоці поліклініки НІР;
Серед досягнень клініки у 2017 р.: 
Відділенням дистанційної променевої терапії НІР за 2017 рік, було проліковано 887 пацієнтів.

 • Впроваджено 3D планування у лікуванні пацієнтів,
 • Використовується система FUSION (ФЮЖН), котра передбачає використання ПЄТ, МРТ чи СКТ з контрастним підсиленням, що дало можливість використовувати BOOST (БУСТ) у лікуванні пацієнтів згідно світових стандартів та рекомендацій.
 • Єдине відділення в країні проводить високо якісне променеве лікування онкохворим дітям.
 • Розроблено методику краніоспінального опромінення дітям з одночасним використанням 2 і більше ізоцентрів, що підвищило якість променевої терапії та скоротило час опромінення та перебування пацієнта безпосередньо під наркозом.
 • Методика опромінення RAPID ARC (РАПІД АРК). Це більше ніж в 2 рази скорочує час лікування пацієнта та покращує розподілення дози в об’ємі пухлини.
 • У лікуванні пухлин органів грудної порожнини та органів черевної порожнини методика GATING (ГЕЙТІНГ), що дозволяє враховувати екскурсію грудної стінки чи органів черевної порожнини під час опромінення.

Досягнення клініки НІР по відділенням:

 1. Відділення онкоортопедії, пухлин шкіри та м'яких тканин:
 • Застосування фотодинамічної терапії 
 • Впровадження компютерних імітаційних біомеханічних моделей
 1. Відділення грудної залози:
 • Впровадження дуктоендоскопії

Відділення реанімації:

 • Всі інвазійні процедури під УЗ-контролем
 • Використання високочастотного апарату ШВЛ-осцилографу

Відділення онкогематології:

 • Перше відділення в Україні, що впровадило протокол ESMO

Відділення колопроктології та пухлин стравоходу та шлунку:

 • 40% та 15% лапароскопічних хірургічних втручань відповідно

Відділення пухлин печінки та підшлункової залози:

 • Впровадження циторедукції та HIPECв лікуванні пухлин очеревии
 • 5 аутотрансплантацій нирки та 1 аутотрансплантація тонкої кишки при місцево-поширених пухлинах черевної порожнини

Відділення пухлин голови та шиї:

 • Впровадження розширених резекційних хірургічних втручань

Серед досягнень у науковій діяльності за 2017 рік варто відмітити видання 6 монографій, 7 посібників; опубліковано – 224 статті, одержано 17 патентів; видано – 6 методичних рекомендацій, 5 інформаційних листів, підготовлено 19 нововведень.
В Інституті у 2017 р. виконувалось 20 науково-дослідних робіт за бюджетом АМН України, 9 з них завершено. На 2018 рік заплановано 8 нових НДР з різних проблем онкології, які затверджено АМН України. 
58 співробітників Інституту взяли участь у міжнародних науково-практичних конференціях. 9 осіб отримали гранти на стажування, участь у тренінг-курсах (школах) та в міжнародних наукових форумах. Стажування за кордоном пройшли9співробітниківІнституту.
 За 2017 співробітниками Інституту підготовлено 430 доповідей, з них 107 – представлено на міжнародних наукових форумах.Науково-дослідницький відділ НІР отримав державну премію за цикл робіт «Фундаментальні основи реалізації механізмів протипухлинного захисту організму».
Протягом 2017 року укладено 17 міжнародних угод, серед яких наукове співробітництво з відомими закордонними університетами, меморандуми про взаєморозуміння та спільні проекти з Євросоюзом.
 Згідно системі ResearchGate – станом на 2017 рік Національний Інститут Раку посідає 33 місце серед 250 наукових закладів України. 

Перейти к сравнению